Servisni proces

Težimo tome da naš proces servisiranja bude jednostavan i efikasan

Vi prijavite problem

Vi prijavite problem 1

Mi analiziramo problem i radimo inicijalne pripreme za rešavanje problema.

Mi otklanjamo problem

Mi otklanjamo problem 2

Naši serviseri na najbrži i najjednostavniji način otklanjaju problem na terenu i dokumentuju ovaj proces.

Vi dobijate izveštaj

Vi dobijate izveštaj 3

Po otklanjanju problema imate kompletan uvid u stanje problema pre i posle otklanjanja sa fotografijama kao i kompletan utrošak materijala, vremena i detalje izlaska na teren.