Monitoring

Praćenjem statistike kvarova, kvaliteta i efikasnosti rada naših tehničara, kao i externom kontrolom od strane klijenata, prepoznati smo kao jedinstven uslužni service u Srbiji. Klijent u svakom momentu dobija sve informacije o statusu njegovih zahteva, troškova, statistike, kao i sve druge potrebne informacije.

Cool Beer pruža podršku ovim kompanijama:

Cool Beer je podrška na sledećim događajima: